Regulamin sklepu

Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym https://antyki.profitstatep.pl/
prowadzonym przez firmę 
PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.

PROFIT-STAT EP Szynkiewicz Sp.j.
05-506 Lesznowola
ul. Gminna 29A

NIP: 123-112-53-05
REGON: 141135140
KRS 0000288992

Biuro, sklep, magazyn:
02-495 Warszawa
ul. Wł. Jagiełły 18

Informujemy, iż wszystkie przedmioty sprzedawane w sklepie internetowym https://antyki.profitstatep.pl/ są przedmiotami używanymi.

Warunki zakupu:

 1. Zamówienia można składać 24h na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienie złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane jest w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”. Nieprawidłowo wypełniony „formularz zamówienia” nie będzie rozpatrywany. Przez złożenie zamówienia rozumie się przesłanie wypełnionego „formularza zamówienia” dostępnego na https://antyki.profitstatep.pl/
 3. Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z późniejszymi zm.). Gromadzone dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 4. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany w „formularzu zamówień” adres wraz z dokumentem zakupu (faktura VAT lub paragon).
 5. Po złożeniu przez użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu https://antyki.profitstatep.pl/ potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. https://antyki.profitstatep.pl/ w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 6. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 7. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem. Zamawiający będzie informowany o stanie zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia)
 8. Prowadzący sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
  • błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia
  • we wskazanym czasie zamawiający nie dokona przelewu na konto
  • sklep nie będzie mógł wywiązać się z zamówienia z przyczyn od niego niezależnych
 9. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą telefoniczną lub na e-maila jedynie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy.
 10. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z „formularzem zamówienia”. Koszt dostawy zamówionego towaru ponosi zamawiający. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytu paczki.
 11. Płatności za złożone zamówienia można dokonać:
  • przelewem bankowym (przedpłata) na konto sklepu
  • płatność przy odbiorze (pobranie u kuriera)
  • odbiór osobisty – płatność przy odbiorze
  • bramka płatności- Paynow (płatność blikiem, szybki przelew bankowy, GooglePay)
   • karty płatnicze:
    • Visa
    • Visa Electron
    • Mastercard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 1. Płatności przelewem należy dokonać na rachunek bankowy:

  87 1090 1870 0000 0001 0775 8370

 2. https://antyki.profitstatep.pl/ zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Wysyłka:
  • towar wysyłany jest przesyłką w przeciągu od 2 – 10 dni w zależności czy towar jest na stanie oraz od wybrania formy płatności:
   • od otrzymania informacji – w przypadku gdy wybrano zapłatę przy odbiorze
   • od otrzymania wpłaty – w przypadku zapłaty przelewem na konto bankowe
  • w przypadku towaru, którego akurat nie będzie na stanie, termin realizacji może wydłużyć się z niezależnych od sklepu przyczyn. Jeżeli klient zamawiający dokonał wpłaty za zamówienie a sklep nie wywiązał się z realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, klientowi w takim przypadku zwraca się pieniądze przesłane na konto Sklepu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe klienta.
  • przesyłki realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 4. Metody dostawy:
 • Paczkomat Inpost
 • Kurier Inpost
 • Kurier UPS

Ceny i dostępności wybranych opcji dostaw są uzależnione od gabarytu produktu. Ceny i metody dostawy dla wybranego przedmiotu są dostępne po dodaniu wybranego produktu do zakładki „koszyk”.

!!! WAŻNE !!!

Przy odbiorze paczki należy sprawdzić przy kurierze czy przesyłka nie została uszkodzona. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać przy kurierze protokół reklamacyjny i odesłać paczkę z powrotem do firmy.
W przypadku braku protokołu reklamacyjnego reklamacja nie będzie rozpatrywana.

!REKLAMACJE I ZWROTY !

 1. W przypadku reklamacji kontaktować się z: PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J. ul. Wł. Jagiełły 18; 02- 495 Warszawa. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura lub paragon, który klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, a także zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Klient ma obowiązek poinformować https://antyki.profitstatep.pl/, iż zamierza odesłać zakupiony towar. Towar winien być w stanie w jakim został do klienta dostarczony, oryginalnie zapakowany, nie otworzony, z nienaruszonymi plombami, wraz z dowodem zakupu.
 3. Zwrotu należy dokonać przesyłką pocztową lub kurierską nadaną na adres sklepu podany w kontakcie załączając pisemne oświadczenie Klienta o rezygnacji z towaru lub reklamacji wraz z paragonem lub fakturą VAT, które można pobrać pod poniższym adresem:
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Proces rozpatrzenia zwrotu w magazynie trwa do 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przesyłki przez spółkę . Transfer należności może potrwać do 5 dni roboczych.
 6. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Towar przesłany z opcją za pobraniem nie będzie odbierany.
 7. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione pierwotnie za wysłanie przesyłki.
 8. Jeżeli Klient ujawni wady fizyczne towaru (poza zawartymi w opisie artykułu) powinien skontaktować się niezwłocznie z naszym sklepem.
 9. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis wady reklamowanego towaru oraz paragon lub fakturę VAT. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż 10 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania nakładu) sklep ustali termin realizacji zamówienia, zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny towar.
 10. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni. Jeżeli w ciągu 30 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza żądanie za uzasadnione.

!!! ZASTRZEŻENIA !!!

PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP.J. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte
w serwisie 
https://antyki.profitstatep.pl/ były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Informacje zawarte na stronie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń
wobec 
PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP.J.

!!! OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH !!!

 1. Administratorem danych osobowych jest PROFIT-STAT EP.SZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą LESZNOWOLI, e-mail: profitstat@profitstatep.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Szynkiewicz, e-mail: ewa@profitstatep.pl
 3. Ilekroć w dalszej części mowa jest o RODO oznacza to ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1. pkt. b) RODO
 5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. Ma Pan/i prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pan/i prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez minimalny okres niezbędny dla realizacji zamówienia lub wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/i zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niezawarcie umowy
 12. Ma Pan/i prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • kwestionuje Pan/i prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/i sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już Pana/i danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosła Pan/i sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/i sprzeciwu;
 13. Ma Pan/i prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofnął Pan/i zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • wnosi Pan/i sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Pan/i wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.